You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
BUL
лв
09:00 - 19:00 359895664498
  • Вашата количка е празна!

Общи Условия

Внимание! Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този сайт. Използването на този сайт означава, че приемате тези условия. Ако не приемате тези условия, не използвайте този сайт.

ДЕФИНИЦИИ

„ПРОДАВАЧ” е търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин GIGARAM.BG Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e лицетo, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е Интернет сайтът GIGARAM.BG, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

„КИНГ КОНГ НЕТУЪРК ЕООД” е търговското дружество “КИНГ КОНГ НЕТУЪРК ЕООД с Идент. Номер: 204127659, ДДС номер BG204127659, град София, район Лозенец


ул. Мала Планина, бл. 36  с МОЛ ЯНА СТОЯНОВА-ДЕНЧЕВА, което създава и поддържа електронния магазин, допуска ПРОДАВАЧИ да предлагат и продават стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. „КИНГ КОНГ НЕТУЪРК ЕООД“ има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.


„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока (артикул) чрез електронния магазин. Поръчката може да бъде със статус „одобрена” след регистрация и от клиентски профил или когато е окончателно потвърдена по телефон от Потребителя , или със статус „непотвърдена” - когато е получена от „КИНГ КОНГ НЕТУЪРК ЕООД” по e-mail, но не е окончателно потвърдена.


„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.
„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.


„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.


НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Email: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg


Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Email: cpcadmin@cpc.bg
Уеб сайт: www.cpc.bgПрава и отговорности

GIGARAM.BG може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение.
Свържете се с GIGARAM.BG ако се интересувате от повече информация за наличните продукти и услуги.

Ограничение на отговорността

GIGARAM.BG, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на бизнеса), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други сайтове, свързани с този сайт, или материалите, информацията и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е гаранция, договор, правонарушение или друга правна фигура, независимо от наличието или не на предупреждение за възможността от възникване на такива вреди. В случай, че използването от Ваша страна на материали, информация или услуги на този сайт, доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, Вие поемате всички разходи, свързани с това.


Информация от потребителите

Информация, която изпращате на GIGARAM.BG с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Закона за защита на личните данни. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да Ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена трансакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.


Препратки към сайтове на трети лица

Препратките от този сайт към сайтове на трети лица са предоставени единствено за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. GIGARAM.BG не контролира тези сайтове и не поема отговорност за никой от тях или съдържание им.


Препратки към този сайт

Вие можете да създавате препратки към този сайт от други сайтове, но само след като приемете условията на GIGARAM.BG. Всеки, който поставя препратки към сайта на GIGARAM.BG, трябва да вземе под внимание упътванията за препращане към сайта на GIGARAM.BG и всички приложими закони.
Нямате право да излагате или изпращате от или към този сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение на законите.


Упътвания за препратки към сайта на GIGARAM.BG

Сайт с връзка към сайта на GIGARAM.BG може да сочи към съдържанието на GIGARAM.BG, но не и да го копира

Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържанието на сайта на GIGARAM.BG

Не трябва да посочва неявно, че GIGARAM.BG налага или препоръчва него или продуктите му


Не трябва да представя погрешно отношенията си с GIGARAM.BG

Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на GIGARAM.BG


Не трябва да използва логото на GIGARAM.BG без разрешение от GIGARAM.BG. Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи


Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.


Общи бележки

GIGARAM.BG не декларира, че материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате, експортирате или реекспортирате материалите или услугите в този сайт, нито техни копия и адаптации в нарушение на приложимите закони или разпоредби.
Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.
GIGARAM.BG има правото да преразглежда тези условия по всяко време, като актуализира тази публикация. Препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента условия, тъй като те са обвързващи за Вас.

Съгласно ЗЗП, ние сме Ви предоставяме свободно следната информация:

Име и адрес на GIGARAM.BG – "КИНГ КОНГ НЕТУЪРК" ЕООД, гр.София, район Лозенец, ул. Мала Планина, бл.36 , ЕИК/ПИК: 204127659

Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт. Приложените снимки към продуктите са примерни, а данните за живота на батерия са ориентировъчни и съответстват на предоставените от производителите.

Цената на стоките е изписана с включен ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.

Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получават и съответните документи.Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки